آرانـــــــــــوس

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

شرکت عدالت جغتای با چنددهه سابقه

آماده عقد قرارداد با شما مشتریان عزیز میباشد

کیورینگ بخار : عمل آوری کلیه قطعات بتنی با کمک بخار و حرارت

جدول بتنی : تولید جدول بتنی به روش (خیس-متراکم) ،برای سراسر ایران

بتن پیش ساخته: تولید انواع قطعه در تمام ابعادو پیچیدگی نقشه در اسرع وقت

قطعات پیش ساخته بتنی : تولیدانواع قطعات بتنی با کیفیت و مقاومت مشخصه طرح

اطلاعات آگهی

×