آرانـــــــــــوس

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

الکترو صنعت بابایی/دانیال بابایــی پیشگام در زمینه ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد

منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان   Mean Well  

 

MDR-10-12      MDR-10-24     MDR-20-12      MDR-20-24     MDR-40-12    MDR-40-24      MDR-60-12

MDR-60-24      MDR-100-24     MDR-100-12      MDR-20-24    DR-15-5      DR-15-12    DR-15-24      DR-30-12

DR-15-15     DR-30-5     DR-30-15      DR-4505      DR-4515       DR-60-5     DR-60-15      DR-75-48   DR-100-15

EDR-150-24

DR-30-24      DR-45-24      DR-45-12      DR-60-12      DR-60-24      DR-75-12      DR-75-24     DRP-240-24       

DR-100-12     DR-100-24      DR-100-15    DR-120-12     DR-120-24        DR-120-48     DRP -240-48     

DRP- 480-48         DRP- 480-24      DRH-120-48     DRH-120-24     DRT-240-12      DRT-240-24     DRT-480-12

DRT-480-24      DR-RDN20     MDR-10-5       MDR-10-15      MDR-20-5       MDR-20-15       MDR-40-5

MDR-40-15      MDR-60-5      MDR-60-15

DR-RDN40      SDR-75-12      SDR-75-24      SDR-120-12     SDR-120-24      SDR-240-12      SDR-120-24     

SDR-240-12      SDR-240-24     SDR-480-12    SDR-480-24      SDR-960-12      SDR-960-24      TDR-960-12     

TDR-960-24   

SD-15A-05      SD-15B-05      SD-15C-05      SD-15A-12     SD-15B-12      SD-15C-12      SD-15A-24    

 SD-15B-24      SD-15C-24      SD-25A-5     SD-25B-5     SD-25C-5      SD-25A-12       SD-25B-12      SD-25C-12

SD-25A-24      SD-25B-24      SD-25C-24     SD-50A-5      SD-50B-5      SD-50C-5     SD-50A-12     SD-50B-12    

SD-50C-12      SD-50A-24      SD-50B-24      SD-50C-24     SD-100B-5      SD-100C-5      SD-100D-5

SD-100B-12     AD-100C-12      SD-100D-12      SD-100B-24      SD-100D-24      SD-100C-24    SD-150B-12

SD-150C-12      SD-150D-12      SD-150B-24      SD-150C-24      SD-150D-24      SD-200C-12      SD-200D-12    

SD-200B-24      SD-200C-24      SD-200D-24      SD-350B-12      SD-350C-12      SD-350D-12      SD-350B-24

SD-350C-24      SD-350D-24     SD-500L-12      SD-500L-24      SD-500L-48      SD-500H-12      SD-500H-24

SD-1000L-12      SD-1000L-24      SD-1000L-48      SD-1000H-12      SD-1000H-24      SD-1000H-48    

SD-500H-48      PSD-05-05      PSD-05-12      PSD-05-24      PSD-15A-05      PSD-15B-05      PSD-15C-05

PSD-15A-12      PSD-15B-12      PSD-15C-12      PSD-15A-24      PSD-15B-24      PSD-15C-24      PSD-45A-05

PSD-45B-05      PSD-45C-05      PSD-45A-12      PSD-45B-12      PSD-45C-12      PSD-45A-24      PSD-45B-24

PSD-45C-24   DC –  DC  Converter

PSP-1500-5    PSP-1500-12     ;    PSP-1500-15     PSP-1500-24     PSP-1500-27     PSP-1500-48

PSP-1000-5    PSP-1000-12     ;    PSP-1000-15     PSP-1000-24     PSP-1000-27     PSP-1000-48

PSP-2000-5    PSP-2000-12     ;    PSP-2000-15     PSP-2000-24     PSP-2000-27     PSP-2000-48

PSP-3000-5    PSP-3000-12     ;    PSP-3000-15     PSP-3000-24     PSP-3000-27     PSP-3000-48

PSP-2400-5    PSP-2400-12     ;    PSP-2400-15     PSP-2400-24     PSP-2400-27     PSP-2400-48

PSP-750-5    PSP-750-12     ;    PSP-750-15     PSP-750-24     PSP-750-27     PSP-750-48

جهت برقراری ارتباط می توانید همه روزه (بجز شنبه ها) با شماره تلفن‌ ذکر شده تماس حاصل فرمایید.

آدرس :

تهران - لاله زار  جنوبی -  پاساژ جهان الکتریک – طبقه اول – پلاک 37

--  الکترو صنعت بابایی / دانیال بابائیان   
 

    /   (بجز شنبه ها)

ایمیل :

وب سایت :

اطلاعات آگهی

×